Kabariya Parivar Charitable Trust ( Trusty )

Nirajbhai Jeevanbhai

Savar Kundla ( A' bad )

+91 98250 05222 
Gabhrubhai Devrajbhai

Savar Kundla ( Surat )

+91 98252 45051
Balubhai Ranabhai

Amreli

+91 94291 85868
Bavchandbhai Mohanbhai

Amreli

+91 98988 44639
Bhagvanbhai Mavjibhai

Amreli

+91 94262 88195
Bhikhabhai Nathabhai

Savar Kundla

+91 94269 25894 

Maganbhai Mavjibhai


Amreli


+91 99095 23493

Prakashbhai Ranchodbhai

Amreli

+91 94269 63710

Maheshbhai Bhavanbhai


Amreli


+91 94269 63644

Mataji Mandir

Kabariya Parivar Kuldevi Mandir

Bhuva : Gabhrubhai D. Kabariya

Nr. Patel Vadi, Shivaji Nagar,

Savar Kundla - 364515 (Gujarat) India

E-Mail : kabariya@yahoo.com

Web : www.kabariya.com

Android Apps : kabariya


Web Opret By : 

Param Kabaria 

Savar Kundla (Ahmedabad)

+91 9737005222

savarkundla